Profil Siswa

Data Siswa

Data Siswa TKLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0159728289 AHMAT SHOLIKIN BLITAR 2015-10-07 L TK-B AUTIS
0168280565 REYNAND ALKHALIIFI AGITAMA BLITAR 2016-06-22 L TK-A AUTIS
3155147585 PRISHAFARZANA AISYAH REVAIZZATI BLITAR 2015-10-08 P TK-A TUNAGRAHITA
3155735212 GILANG ALRISKIMAN NAIM BLITAR 2015-12-02 L TK-A AUTIS
3172448044 REVANIA BALQIS WIBOWO BLITAR 2017-05-11 P TK-A AUTIS

Data Siswa SDLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
- DEVAN RIO SEPTRIANSYAH BLITAR 2010-09-16 L V TUNAGRAHITA
0063089990 SHELOMITA NOVIANA BLITAR 2006-11-25 P VI TUNAGRAHITA
0071308857 RUBBEN SETYABUDHI BLITAR 2008-12-22 L VI AUTIS
0081836445 RIZKI DWI ANDIKE BLITAR 2008-12-22 L VI TUNAGRAHITA
0082626181 NISAU AULIA FITRIANA BLITAR 2008-10-18 P VI TUNAGRAHITA
0094374040 MUHAMMAD EDHO KURNIAWAN BLITAR 2009-04-04 L VI TUNAGRAHITA
0094959892 ALFI SYAHRUL RISQUNA BLITAR 2009-06-09 P VI TUNAGRAHITA
0103764204 AKBAR FAIZAL WIJAYANTO PUTRA BLITAR 2010-07-26 L VI TUNAGRAHITA
0105560087 LUSI RAHMAWATI BLITAR 2010-03-20 P VI TUNAGRAHITA
0109075406 JUMA ABHISTA RYANDA MAKOTO BLITAR 2010-05-07 L V AUTIS
0112312741 ELVIRA NAZILIA CHOIRUNNISA BLITAR 2011-01-26 P IV TUNAGRAHITA
0122075849 ABDULLAH AL AZIEZ BLITAR 2012-02-19 L IV TUNAGRAHITA
3077882344 ALWI DARIUS NAIL BLITAR 2007-06-02 L V TUNAGRAHITA
3098416856 ANANDA AHMAD ZULYONO BOGOR 2009-07-31 L V TUNAGRAHITA
3104314846 GALANG RAMADHANI BLITAR 2010-10-01 L V TUNAGRAHITA
3105355849 ALVIN RADITYA SHULAIMAN BLITAR 2010-05-20 L V TUNAGRAHITA
3128077972 HARLIAN AJI WICAKSONO BLITAR 2012-11-20 L V TUNAGRAHITA
3139849322 MUHAMMAD AZHAR ALFARISI BLITAR 2011-08-23 L V TUNAGRAHITA
3147090681 KEVIN AHMAD KASTARA BLITAR 2014-06-09 L I TUNAGRAHITA

Data Siswa SMPLB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0042061899 SANDIKA WAHYU PRASETYO BLITAR 2004-12-28 L IX TUNAGRAHITA
0051393070 BAGAS ADI WICAKSONO BLITAR 2005-06-12 L VII AUTIS
0054745110 NOVI AMIROTUL KHASANAH BLITAR 2005-11-18 P VIII TUNAGRAHITA
0063391298 JESEN LEO CANDRA SAPUTRA BLITAR 2006-08-03 L IX TUNAGRAHITA
0065005177 MUHAMMAD FAJAR SETIAWAN BLITAR 2006-09-22 L VIII TUNAGRAHITA
0066588826 INDRA EKA APRIYANTO BLITAR 2006-04-29 L IX TUNAGRAHITA
0066834267 MIFTAHUL DIYAH SEPTIANI BLITAR 2006-03-15 P IX TUNAGRAHITA
0068839602 RICKY TRI HANDIKA BLITAR 2006-06-19 L IX TUNAGRAHITA
0071099007 SYAKIRA NASYWA FITRIANSYAH KEDIRI 2007-10-20 P VIII TUNAGRAHITA
0071845166 SHIFA AULIA BLITAR 2007-05-07 P VIII TUNAGRAHITA
0072420703 LARISA TERTIA DESTI PUTRI BLITAR 2007-12-29 P VIII TUNAGRAHITA
0077965072 HIKMAH MARDIANA SOFA BONDOWOSO 2007-03-17 P IX TUNAGRAHITA
0082718305 ADITYA SUHARJO BLITAR 2008-01-04 L VIII TUNAGRAHITA
0087694225 AHMAD LUTFI ANDIKASARI BLITAR 2008-03-10 L VIII AUTIS
3072242189 MUHAMMAD SETYO BLITAR 2007-08-28 L VIII TUNAGRAHITA
3072948486 NAJWA BLITAR 2007-04-05 P VIII TUNAGRAHITA

Data Siswa SMALB

NIS Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir L / P Kelas Ketunaan
0003930156 CAHYANTI DEWI LESTARI PUTRI BLITAR 2000-06-12 P XII TUNAGRAHITA
0004018484 NURIFATI OKTAFIANA BLITAR 2000-10-09 P X TUNAGRAHITA
0022303750 MOHAMMAD MISBANUDIN BLITAR 2002-06-29 L XI TUNAGRAHITA
0025043198 FERRARI KURNIA ALZA BLITAR 2002-06-07 P X TUNAGRAHITA
0028374831 CHRISTIAN SETYA PRATAMA BLITAR 2002-08-14 L XI TUNAGRAHITA
0031023226 ADIS TIRA LESTARI BLITAR 2003-03-23 P XII TUNAGRAHITA
0034883796 CAHYO WIDODO BLITAR 2003-05-28 L XI TUNAGRAHITA
0035390559 MUHAMAD FAIZA NAUFAL HAKIM BLITAR 2003-08-25 L XII TUNAGRAHITA
0035967695 RIZQI ARFIANSAH BLITAR 2003-09-11 L XII TUNAGRAHITA
0038718578 DIAN KHARISMA HIDAYAH BLITAR 2003-09-06 P XII TUNAGRAHITA
0038718588 ERLINCIA RAINNOVA BLITAR 2003-06-19 P XII TUNAGRAHITA
0041383415 WILLIAM AGAPE BLITAR 2004-02-26 L X TUNAGRAHITA
0044945595 PUTRI WARDIANTI BLITAR 2004-12-29 P XII TUNAGRAHITA
0045834409 DESI VIKA ANGGRAINI BLITAR 2004-01-10 P XII TUNAGRAHITA
0049110389 M. HIKMAL BLITAR 2004-08-09 L XI AUTIS
0054803443 INTAN NURAINI BLITAR 2005-03-01 P X TUNAGRAHITA
0067061962 YULIANA SEVIRA BLITAR 2006-05-02 P X TUNAGRAHITA
0069828069 AMAL SUCI WULANDARI BLITAR 2006-01-02 P X TUNAGRAHITA
9964305931 RICI ABDILA BLITAR 1996-04-26 L XII TUNAGRAHITA
9994631832 EDO SUGIANTO BLITAR 1999-04-21 L XII TUNAGRAHITA
9995349862 SYAHRUL RAHMATUSSALAM SURABAYA 1999-12-30 L XI AUTIS
9998468074 ANDY MUHAMMAD IQBAL SAIFULLOH TENGGARONG 1999-11-17 L X AUTIS

Lokasi Sekolah

Alamat

Jl. Imam Bonjol 03 Sananwetan Kota Blitar

Email

slbcyplbkotablitar@gmail.com

Nomor Telepon

082247992914

Managed By ABK Istimewa
@2022 - 2024